POP-training: Breng (hoog)begaafde onderpresteerders in beweging

De POP-training geeft docenten een praktisch handvat om werkelijk contact te maken met de onderpresterende leerling. POP-docenten beheersen praktische vaardigheden, motiverende gesprekstechnieken en specialistische kennis op het gebied van hoogbegaafdheid en onderpresteren. Na de POP-training brengen docenten op de eigen school (hoog)begaafde onderpresteerders in beweging met de POP voor leerlingen. Ook krijgen zij een expertfunctie binnen de school. De POP-traing is ook geschikt voor leerkrachten in de bovenbouw van de basisschool en voor remedial teachers e.d..

Aanmelden kan nu via: info@stichtinglerenmotiveren.nl of het contactformulier.

De POP:

 • leert je (hoog)begaafde onderpresteerders te herkennen en in beweging te brengen
 • is praktijkgericht
 • geeft je nieuwe inzichten voor je dagelijkse lespraktijk
 • laat je nog tijdens de cursus oefenen met leerlingen
 • biedt praktische materialen om mee aan de slag te gaan
 • geeft je handvatten om de POP in jouw school te implementeren
 • geeft je inzicht in hoe ouders te informeren over de POP en de leerling
 • update je kennis vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten

Op de cursusdagen:

 • bespreek je casu├»stiek uit de dagelijkse lespraktijk
 • leer je de opbouw van de POP voor leerlingen kennen en ermee werken
 • oefen je met het werken met materialen
 • leer je op natuurlijke wijze ├ęcht contact te maken met de leerling
 • oefen je met motiverende gesprekstechnieken
 • inspireer je elkaar door je ervaringen te delen
 • doe je kennis op over hoogbegaafdheid en onderpresteren, het stellen van motiverende doelen en leer je hoe de POP in school te implementeren en ouders hierover passend te informeren

Opbouw POP-training
De POP beslaat 4 dagdelen van 3,5 uur. Het oefenen met leerlingen en ander huiswerk (lezen en (korte) verslaglegging) kost ongeveer 20 uur. De POP wordt gegeven over een periode van ongeveer 4 maanden, zodat er voldoende tijd is om de praktijkopdrachten uit te voeren.

De POP-training is er voor zowel individuele docenten als voor (delen van) teams binnen een school. Voordeel van een in-house training is dat een traject op maat kan worden aangeboden. Een intake en evaluatie met de schoolleiding is dan inbegrepen. Voor groepen rekent Stichting Leren Motiveren bovendien een voordeliger tarief.

De POP-training voor docenten wordt gegeven door een vo-docent/leer-en gedragsspecialist en een psycholoog.

Voor de POP-training is accreditatie aangevraagd bij het Lerarenregister.

Meld je nu aan via: info@stichtinglerenmotiveren.nl of het contactformulier.