Stichting Leren Motiveren

heeft ten doel het uitdragen van kennis over (hoog)begaafdheid en onderpresteren in het voortgezet onderwijs.

De Stichting realiseert dit doel door:

Stichting Leren Motiveren werkt samen met:

       

 

Stichting Leren Motiveren is een CRKBO-geregistreerde instelling en werkt met CRKBO geregistreerde docenten/trainers.