Workshop (Hoog)begaafdheid en Onderpresteren

Deze workshop:

 • leert  je (hoog)begaafde onderpresteerders te herkennen
 • geeft je handvatten om een motiverend, stimulerend en in beweging brengend contact aan te gaan met de leerling
 • geeft je nieuwe inzichten voor je dagelijkse lespraktijk
 • laat je nog tijdens de cursus oefenen met leerlingen
 • biedt praktische materialen om mee aan de slag te gaan
 • update je kennis vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten

Op de cursusdagen:

 • bespreek je casuïstiek uit de dagelijkse lespraktijk
 • oefen je met het werken met materialen 
 • leer  je op natuurlijke wijze écht contact te maken met de leerling
 • oefen je je luistervaardigheden
 • inspireer je elkaar door je ervaringen te delen
 • doe je kennis op over hoogbegaafdheid en onderpresteren
 • ontdek je welke footprint jij achter kunt laten in het leven van een leerling

De Workshop (Hoog)begaafdheid en Onderpresteren beslaat 2 dagdelen van 2,5 uur. Het oefenen met leerlingen en ander huiswerk (lezen en (korte) verslaglegging) kost ongeveer 10 – 15 uur.

De Workshop (Hoog)begaafdheid en Onderpresteren kan gezien worden als een opstap voor de verkorte POP-training. De POP-training duurt dan 3 x 3,5 uur in plaats van 4 x 3,5 uur

De Workshop (Hoog)begaafdheid en Onderpresteren voor docenten wordt gegeven door een vo-docent/leer-en gedragsspecialist en een psycholoog.

Deze workshop is er voor zowel individuele docenten als voor (delen van) teams binnen een school. Voordeel van een in-house training is dat een traject op maat kan worden aangeboden. Voor groepen rekent Stichting Leren Motiveren bovendien een voordeliger tarief.
Nu aanmelden