Het ontstaan van de stichting Leren Motiveren

Logo stichting Leren Motiveren

Miriam Groensmit en Inemiek van Mameren (Stedelijk Gymnasium Nijmegen) ontwikkelden tussen 1998 – 2001 in samenwerking met 7 gymnasia de POP*-begeleiding van hoogbegaafde onderpresterende leerlingen.
Aansluitend ontwikkelden zij de TOP**-training, voor (kleine) groepen onderpresterende (hoogbegaafde) leerlingen in de bovenbouw.

Over het ontwikkelingsproces en de opbouw van beide begeleidingsprocessen schreven zij in 2006 het boek ‘Zie je me wel’. Tegelijkertijd richtten zij de Stichting Leren Motiveren op. Deze Stichting had en heeft ten doel de POP- en TOP-training te borgen, vernieuwen en te verspreiden.

Vernieuwing
Het bestuur van de Stichting vernieuwde zich in 2014. Met respect voor de ‘oude rotten’ in het vak werkten ondergetekenden sindsdien aan een geupdate versie van beide trainingen. Onze denktank, bestaande uit onder meer afgevaardigden van de oorspronkelijke 7 scholen, speelde hierbij een belangrijke rol.

De kern van de trainingen: vanuit het onderwijs voor het onderwijs, is in deze vernieuwing behouden gebleven. Ook het doel: handvatten bieden aan docenten, mentoren en andere (onderwijs)professionals om onderpresterende leerlingen weer in beweging te krijgen en eigenaar te maken van hun leerproces, is onveranderd gebleven.

De belangrijkste vernieuwing ligt in het verwerken en toepassen van recente ontwikkelingen, zowel in het veld van hoogbegaafdheid en onderpresteren als op (wetenschappelijk) onderzoeksniveau.

We hebben daarnaast ons best gedaan om de deelnemers van trainingen en workshops kennis te laten maken met veel externe, vrij verkrijgbare, materialen. We hopen dat dit uitnodigt tot het zelfstandig aanvullen van kennis, ook na het einde van een training, workshop of lezing.

We wensen jullie veel leesplezier op onze website en hopen jullie snel te ontmoeten in een van onze trainingen!

Priscilla Keeman
Trainer en Voorzitter Stichting Leren Motiveren

 Tilja Wilts
Trainer en Penningmeester Stichting Leren Motiveren

 

*POP staat voor Persoonlijk OntwikkelingsPlan.
**TOP staat voor Toekomstgericht OntwikkelingsPlan.